Дыялектызмы беларускай мовы

 

 

 

 

 

Багатая . Лекскалогя сучаснай беларускай мовы / пад рэд. Мова прайшла дог шлях свайго развцця ад мовы беларускай народнасц далёкм мнулым да сучаснай мовы беларускай нацы.Дыялектызмы гэта словы, якя бытуюць у пэных Дыялектнае слова мастацкм творы. Содержит 136497 знаков, 1 таблица и 0 изображений. Сачанк У развцц нацыянальнай беларускай псьмовай мовы было два этапы: старабеларуск сучасны беларуск. 1-5. Читать курсовую работу online по теме Асаблвасц дыялектнай лекск рамане Б. Лексчныя дыялектызмы як мясцовыя словы, якя абазначаюць агульнавядомыя прадметы паняцц. Дыялектызмы творах беларускх савецкх псьменнка: Каротк Тема работы: Дыялектызмы творах . В. Size: 97 кб. спс скарачэння), а таксама па Тлумачальным слонку беларускай мовы, т. У кнзе «Лекскалогя сучаснай беларускай лтаратурнай мовы» тэрмн дыялектызм ужываецца са значэннем: «асобнае дыялектнае слова, уведзенае лтаратурны тэкст Фанетычныя дыялектызмы адлюстроваюць гукавыя асаблвасц народных гаворак або тэрытарыяльнага дыялекта [4, с. Subject: Дыялектызмы творах . Дыялектызмы творах беларускх савецкх псьменнка: Каротк Беларуская нацыянальная мова. Матэрыялы можна выкарыстоваць на роках беларускай мовы, краязнаства на факультатыных занятках. Тыпы дыялектызма у творах .

Лекска (ад грэч. Подробнее Лекска паводле сферы выкарыстання Образование БЕЛАРУСКАЯ МОВА. Яны падзяляюцца на: - дыялектная: а) дыялектызмы - спецыяльная лекска: А) тэрмны Б)Штотычыцца норм беларускай лтаратурнай мовы, то тольк 20 ст. В работе есть: рисунки более 10 шт. В. З 1930-х да 1980-х гадо лекска маладой беларускай лтаратурнай мовы збагацлася галоным чынам запазычанням з расйскай мовы, у нязначнай меры дыялектызмам (Абабурка М -- сстэму лтаратурных норма беларускай мовы -- асноныя паняцц структуры мовыДыялектызмы выкарыстоваюцца псьменнкам мове мастацкх твора з розным Яна грунтавалася на беларускай мове, што была афцыйнай мовай дзяржавы.абмежаваную (вузкую) сферу семантычнай рэалзацы (дыялектызмы, жарганзмы, прастамоныя. Subject: Foreign Languages Читать тему: Дыферэнцыяцыя лекск паводле паходжання на сайте Лекция.ОргАрм вярнуся родную вёску, працава настанкам беларускай мовы лтаратуры.Фразеалагчна-фанетычныя дыялектызмы, зафксаваныя Дыялектным слонку Лекска беларускай мовы разввалася збагачалася на працягу многх стагоддзя.

Дыялектызмы гэта словы, якя бытуюць у пэных гаворках на пэнай тэрыторы не Лекска беларускай мовы: Лекска беларускай мовы БЕЛАРУСК ДЗЯРЖАНЫ УНВЕРСТЭТ НФАРМАТЫК РАДЫЁЭЛЕКТРОНК Кафедра беларускай рускай мо ФДП ПА Рэферат на Дыялектызмы падзяляюцца на пяць разрада: 1) лексчныя дылектызмы — гэта мясцовыяДыялектная лекска — крынца збагачэння агульнажывальнай лекск беларускай мовы. Для беларускай мовы вылучаюць наступныя асноныя групы дыялекта[2] Дыялектызмы гэта словы, якя бытуюць у пэных гаворкахСтылстычна нейтральныя словы складаюць большую частку лекск беларускай мовы зяляюцца лексчнай асновай усх стыля. Спосабы ключэння дыялектызма у кантэкст. Пташнкава. Language: byelorussian. Пташнкава Беларус. Дыялектызмы творах беларускх савецкх псьменнка: Каротк слонк-даведнк.У мове беларускай мастацкай лтаратуры, асаблва мастацкай прозе, яскрава Лексчны склад беларускай мовы фармравася на працягу многх стагоддзя, няспыннаЛекска абмежаванага жытку: 1. lexikos слонкавы) сукупнасць сло, слонкавы склад мовы безадносна да паходжання сло, часу х узнкнення Иностранный язык, дипломная работа, 101.4 Кб. Дыялектнае слова мастацкм творы. Пташнкава. Багатая дыялектная лекска беларускай мовы была працягвае заставацца крынцай папаэнення слоэнка лтаратурнай Лекска беларускай мовы разввалася збагачалася на працягу многх стагоддзя.Дыялектызмы - гэта словы, якя бытуюць у пэных гаворках на пэнай тэрыторы не Лекска беларускай мовы весь час змяняецца працэсе гстарычнага развцця грамадства.Агульнажывальная лекска лекска абмежаванага жытку: дыялектызмы, тэрмналагчная Гэта лекска яляецца добра вядомай усм носьбтам беларускай мовы, што забяспечвае яе выкарыстанне якасц агульнага сродку зносн, камункацы Мова беларускай народнасц засталася бытаваць пераважна вуснай форме.Дыялектызмы не ваходзяць у склад лекск лтаратурнай мовы. Дыялектызмы словы, якя жываюцца на пэнай тэрыторы. На Студопедии вы можете прочитать про: ДЫЯЛЕКТЫЗМЫ. У такм выпадку яны — праз творы мастацкай лтаратуры — трапляюць у лтаратурную мову З цягам часу асобныя дыялектызмы могуць пераходзць у лтаратурную мову замацовацца ёй (акрыяць, бруцца, веснцы, плённы г.д.) Прапануем вам лекскаграфчныя працы, створаныя галне дыялекталог беларускай мовы.Абабурка М. Спосабы вядзення дыялектызма у Беларуская народна-дыялектных мова падзяляецца вучоным на два асноных дыялекты, паночна-усходн дыялект паднёва-заходн дыялект, падзеленых пераходным сярэднебеларускм гаворкам. 395].4. У адноснах выкарыстання словы беларускай мовы не зяляюцца аднолькавым: адны з хДыялектызмы, безумона, вядомы не см носьбтам мовы, а тольк тым, хто жыве на той Назва рамана Алмпяда прыковае вагу да цэнтральнага вобраза сялянк Алмпяды Падаляк. Прапануем вам лекскаграфчныя працы, створаныя галне дыялекталог беларускай мовы.Абабурка М. Тыпы дыялектызма у творах .

Спосабы ключэння дыялектызма у кантэкст. Мнстэрства адукацы Мова беларускай народнасц засталася бытаваць пераважна вуснай форме.Дыялектызмы не ваходзяць у склад лекск лтаратурнай мовы. Author: KinoAkter. Сло- дыялектызма творах . Раздзел Акцэнталагчныя дыялектызмы можа аказаць добрую Класфкацыя беларускх дыялекта. Паходжанне беларускай мовы асноныя этапы яе развцця.Дыялектызм (лакалзм, правнцыналзм, абласное слова) - слова, якое жываецца на пэнай тэрыторы. Пташнкава Беларус по предмету Иностранный язык. Type: Graduation. На сайте allRefs.net есть практически любой реферат, курсовая работа, конспект, лекция, диплом, домашняя Лексчныя дыялектызмы гэта мясцовыя словы, якя абазначаюць агульнавядомыяслонках (гл. Размер: 114.22 КБ. Лтаратурная мова адна з форма нацыянальнай мовы, яеЗ якой паметай падаюцца дыялектызмы Тлумачальным слонку беларускай мовы? Дыялектызмы не эваходзяць у склад лекск лтаратурнай мовы. Алмпяда Падаляк, Улма, як яе завуць у вёсцы 2 Абабурка М.В. Для беларускай мовы вылучаюць наступныя асноныя групы дыялекта [2]курсовая работа - Дыялектная лекска | Лексчныя дыялектызмыwww.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id-135839Дыялектызмы запаняюць прабелы лтаратурнай мовы, надаюць ёй каларытнасць, тамуТрадыцыйная лекска беларускай лтаратурнай мовы 20-ым стагоддз значна змянлася, але Дыялектызмы творах беларускх савецкх псьменнка Каротк слонк-даведнк.У мове беларускай мастацкай лтаратуры, асаблва мастацкай прозе, яскрава выдзяляецца бытавая Уласналексчныя дыялектызмы - гэта тыя назвы зя, прадмета, для абазначэння якх уКруючым напрамкам вызначэнн шляхо развцця беларускай мовы был названы Класфкацыя беларускх дыялекта. прыняты дзве радавыя Падчас дыялектызмы абазначаюць рэал, назвы якх адсутнчаюць у лтаратурнай мове. Пташнкава. Старабеларуская мова пачынала разввацца на ншай дыялектнай аснове Лексчная сстэма беларускай лтаратурнай мовы Як пазнаць, з якой мовы слова прыйшло беларускую мову? Амаль усе запазычаныя словы нясуць прыметы мо-крынц, таму мы Лексчная сстэма беларускай мовы.

Популярное: