Дауысты ж?не дауыссыз дыбыстар оларды? классификациясы

 

 

 

 

 

Орытынды: Бз бгн андай таырып ттк? Дауыссыз дыбыстар не? Дауысты жне дауыссыз дыбыстарыны оыту дстемес 24 4. Саба таырыбы: Дауыссыз дыбыстар. Тлд дыбысты жйесн, дыбыстарды жасалу жолдары мен задылыта-ын зерттейтн тл блмн бр саласын фонетика деп атайды Дауысты жне дауыссыз дыбыстар, азаша реферат, азаша курсты жмыс, азаша дипломды жмыс, PowerPoint презентациялар азаша, ктап, здк жмыс, семестрлк жмыс, шыарма, скачать, бесплатно, тегн, азаша рефераттар, topreferat, тегн рефераттар Дауыссыз дыбыстар трлер. Айтанда ауа кедергге шырап шыатын дыбыстар дауыссыз дыбыстар деп аталады. Дауыссыз дыбыстарды айтанда, кпеден шыан ауа сйлеу мшелерне сотыысып, салдыр пайда болады. аза тлн 28 тл дыбысы бар, оны шнде 9 дауысты жне 19 дауыссыз. Дауысты дыбыстарды? ж?п-ж?бымен брнеше топ?а б?лнун к?рсету.У ерекше дыбыс. аза тлнде тек дауысты дыбыс буын рай алады, ал дауыссыз дыбыстар з беттермен буын рай алмайды, тек дауысты дыбыстармен тзбектелп келгенде ана буын ралады. Дауысты дыбыстар жйес вокализм терминмен аталады.Оны 1-физиологиялы классификация 2-акустикалы классификация. 2. Дауысты дыбыстар (гласные звуки) а, , е, о, , , , ы, ,, и, у2. Ол - брде дауыссыз, брде дауысты, брде жуан, брде жшке дауысты. Жаа сабаа дайынды. аза тлнде 26 дауыссыз дыбыс бар: б, в, г, , д, ж, з, й, к, , л, м, н, , п, р, с, т, у, ф, х, , ц, ч, ш, щ. Олар 3-ке блнедБозжанов, шы бер! - деген дауыстан ол селк ете тст. 1.

Тлд дыбысты жйесн, дыбыстарды жасалу жолдары мен задылыта-ын зерттейтн тл блмн бр саласын фонетика деп атайды » Дыбыстар. Дауыссыз дыбыстар, оларды трлер. Дауысты дыбыс рптерн емлес 32 орытынды 33 Пайдаланылан дебиеттер 34.Оны 1-физиологиялы классификация 2-акустикалы классификация.. Гласные делятся на аза тлне тн дауыссыз дыбыстар жйес Б?л презентацияда ?аза? ?лпбиндег дауысты ж?не дауыссыз дыбыстарды? классификациясы ?амтыл?ан. Мен сзд мына орлытарыыза кне алмаймын. Размер: 99.18 Kb. 3. 4.

Оларды кейде тл алды. Дауыс-сыздар айтылу жолына арай Оны 1-физиологиялы классификация 2-акустикалы классификация.Дауыссыз дыбыс буын жасай алмайды, ол дауысты дыбыспен брге буын рамына кред. Запись опубликована 05.09.2017 автором uploader в рубрике Прочее. Тлмздег сздерд дыбысты жйесн, оларды рылысын, олдану ерекшелктерн, р дыбысты сапасын, жасалу жолдарын, т.б. Дауыссыз дыбыстар: (Согласные звуки в казахском языке). Дауыссыз дыбыстар трлер Виды согласных звуков.A - дауысты (гласный звук) B - дауыссыз (согласный звук). Попроси больше объяснений. ?ата?, ?нд ж?не ?я? дыбыстар к?рсетлген, сондай- а? жуан ж? не ж?шке дауысты дыбыстар, оларды? саны. Дауыссыз дыбыстар сйлеу мшелерн бр-брмен жанасуы немесе толы абысуы арылы На Студопедии вы можете прочитать про: Транскрипция. [деу]Дауыссыз дыбыстар. дауысты дыбыстарды жшке дауыстылар деймз. Таырыбы: я дауыссыз дыбыстарМасаты: дауыссыз дыбыстарды атысуына арай блнун айыра блу,я дауыссыз дыбыстар туралы тснуне нсау беру.Дамытушылы:Ойлау,есте сатау аблетте Дауыссыз дыбыстарАйтылу кезнде ауаны еркн шыпай, кедергге шырап шыуынан жасалан дыбыстарды дауыссыз дыбыстар деймз. дауысты дыбыстар деп те атайды.аза тлне тн дауыссыз дыбыстар дауыс атысына жне жасалуына. Дауыссыз дыбыс рптерн емлес 30 5. Дауысты дыбыстарды трлер V. Бгн кн ысты. —Тл дыбыстарын жктеу станымдары: Дауысты , дауыссыз дыбыстар.Дауыссыз фонемалар акустика-артикуляциялы ерекшелктерне арай шке жктелед. Орыс тлндег дауыссы Сонымен дауыссыз дыбыстар 2 топа блнед. ОларОл р дыбысы болып табылады. Ол буын туралы айтандарын тмендегше орытындылайды Дауысты жне дауыссыз дыбыстар. Дыбыстар. Подробнее аза тлне тн дауыссыз дыбыстар дауыс атысына жне жасалуына арай зара брнеше топтара блнп, жйеленед.Например: Ол бойша жгт. Аылшын тлн дауыссыз дыбыстары мынадай аидалар бойынша топталадыДауыссыз дыбыстарды айтанда кпеден шыан ауа кедергге шыайды, оларды айтанда н бсе болады. Дауысты жне дауыссыздыбыстарды йрету оларды бр-брнен ажыртуа баулу. асиеттерн мегеру арылы натылы фонетикалы задылытарды тснуге болады. Байыры аза тлндег дауыссыз фонемалар мен азрг аза тлндег дауыссыздар. Дауыссыз дыбыс кпеден шыан ауаны ауыз уысында кедергге шырап шыуынан жасалады. Сабаты блмдлк масатыОл шн оушылар оулы, осымша дебиет, энциклопедия, анытаыш материалдар мен бастауышта алан блмдерн штастырып кластер толтырады. Дауыссыз дыбыстарды жасалу ерекшелктер, трлер 1. И, й рптерн жазылуы. Сзд рамында неше дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Дауыссыздар, оларды жалпы сипаты, саны, сапасы.

Дауыссыз дыбыстар сйлеу мшелерн бр-брмен жанасуы немесе толы абыс Дауысты Дауыссыз Жуан Жшке ата я нд Дауыссыз дыбыстар 3 - ке блнед.й тапсырмасы: 124 - жаттыу. Ол щ созылыы( ос) ш дыбысыны табасы. Пример фонетического разбораДауыссыз дыбыстар (Согласные звуки)megamozg.kz/index.php?Дауыссыз дыбыстарды талдау лгс (Пример разбора согласных звуков) Б- дауыссыз, шыл, я, ерндк (согласный,смычной, звонкий, губной): В- дауыссыз, ызы, я, ерн мен тстк (согласный, щелевой, звонкий, губно-зубной): - дауыссыз, ызы, я, кмей (согласный Дауыссыз дыбыстарды жйес консонантизм деп аталады. Дауыссыз дыбыстарды айтанда кмейде кедергге шырмаан фонациялы ауа ауыз уысына кшт арынмен келед. 2.Фонетика.Дыбыстар классификациясы.Дауыссыз дыбыстар.мен Ташкенте саталан.Ал Бора хана берлген шнш сасы йыр алфавитмен жазылан.Бдан кейнг ктап-«Диуани луат-ат-трк 1072-1074 жылдары араб алфавитмен жазылан. Файл дауысты дыбыстар емлес.doc для материала по дисциплинам Администрации, в разделе Разработки уроков, Методические и учебные материалы Дауыссыз дыбыстар дауыс атынасына арай шке блнед: ата дауыссыздар (глухие согласные) — дауыс шымылдыы атыспай, тек салдырдан жасалатын дауыссыз дыбыстар: п, к, , т, с, ф, х, ц, ч, ш Size: 99.19 Kb. Дауыссыз дыбыстар дауысты (дауыс желбезегн) атысына арай:ата (тербелссз), я (тербелк), нд (тербелмд) болып ш топа блнед..ЖбановСзд буын ылатын - дауысты дыбыс, - дейд. Дауыссыз дыбыстар буын рай алмайды. ЖуанАшы, ыса, дауыстыларды атап, олара мысалдар келтрздер. Пример фонетического разбора (Мысал): Сз: Отбасы. (Он высокий джигит) определение. Дыбыстар классификациясы. Дауыссыз дыбыстарды белглез.У дыбысыны дауысты, дауыссыз болып айтылуы У дыбысыны жуан, жшке айтылуы. 12 дауысты, 25 дауыссыз дыбыс бар.Дауыссыз дыбыстар н мен салдырдан трады. Дауыссыз дыбыстар. Салдырдан жасалан дауыссыз дыбыстарды ата дауыссыздар (глухие согласные) деп атайды.(Классификация гласных звуков). Читать тему: Дауысты , дауыссыз дыбыстар на сайте Лекция.Орг Айтылу кезнде ауаны еркн шыпай, кедергге шырап шыуынан жасалан дыбыстарды дауыссыз дыбыстар деймз дауысты дыбыстарды жшке дауыстылар деймз. Амола облысы,Ерейментау ауданы Слет орта мектебн бастауыш сынып малм Тнат Володия Сабаты атауы Дауысты жне дауыссыз дыбыстар Масаты Ктлетн нтиже Блмдлг: оушыларды дауыссыз дыбыстарды трлермен таныстыру, мтнд тснп оуа аза тлне тн дауыссыз дыбыстар дауыс атысына жне жасалуына арай зара брнеше топтара блнп, жйеленед. Дауыссыз дыбыстар (Kонсонантйзм) орыс. нд жне нсз (салдыр) дыбыстар.Оны 1-физиологиялы классификация 2-акустикалы классификация. Дауысты дауыссыз дыбыстар. (Сегодня жаркий день) сказуемое. Виды согласных звуков.A - дауысты (гласный звук) B - дауыссыз (согласный звук). согласные звуки — тек салдыр немесе салдыр мен н атысы арылы жасалатын, буын рай алмайтын дыбыстар. Дауысты, дауыссыз дыбыстар. Оларды кейде тл алды.Дауыссыз дыбыстарды жктелу аза тлне тн дауыссыз дыбыстар дауыс атысына жне жасалуына арай зара брнеше топтара блнп, жйеленед. Дауыссыз дыбыстар н мен салдырды Дауыссыз дыбыстарды классификациясы. Дауыссыз дыбыстар буын рай алмайды.Дауыссыз дыбыстарды айтанда дауыс шымылдыы баяу дрлдейд.Щ дыбыс емес, рп. аза тлнен ашы сабатар.Дауыссыз дыбыс алай жасалады? Олар алай блнед? Ойын нтижесн бекту, апаны ашу. Т?лд ?алай ша?ырамыз?Сауат ашу.Дауысты,дауыссыз дыбыстар ж?не оларды? ?рптер.То?ылда?. Дауыссыз дыбыстарды айтанда дауыс шымылдыы баяу дрлдейд. Дауыссыз дыбыстар. 1929 жылы реформа кезнде дауыссыз «хы» дыбысы осылып, жалпы дыбыстар саны.Ответы: 1. Оны авторы Махмд. Дауыссыз дыбыстар Айтылу кезнде ауаны еркн шыпай, кедергге шырап шыуынан жасалан дыбыстарды дауыссыз дыбыстар деймз.

Популярное: